I voda má svá omezení

Použití tlakové vody při čištění kanalizace je možné až od průměru potrubí 50mm. Problémem může být také případ, kdy je nutné hadici zavádět zevnitř domu.Tam mohou být problémy prostorové a manipulační, navíc hrozí, že v případě masivnějšího ucpání nedojde k proražení usazenin dostatečně brzy, tlaková voda nestihne odtéct kanalizací a může vystoupat zpět do domu či bytu.Někdy se také uvádí nutnost při větším čištění doplňování vody do automobilové cisterny. Tento problém samozřejmě prodlužuje dobu čištění, není-li možnost cisternu připojit např. k hydrantu a doplňovat vodu průběžně.

Nejmodernější čisticí vozy a systémy

Nevýhody spjaté při čištění kanalizace s doplňováním vody do cisteren vyřešily nejmodernější čisticí vozy. Použitá tlaková voda se nenechává volně odtékat kanalizací, ale odčerpává se zpětně do cisterny, kde se odlučují nečistoty a voda se vrací zpět do tlakové hadice. Jde tak o koloběh, který může probíhat mnoho hodin. Šetří nejen čas, potřebný k doplnění prázdné cisterny, ale výrazně i náklady, protože se spotřebovává mnohem menší množství vody.